Projekty i przygotowanie do druku

projekty i przygotowanie do druku

Jak powstaje projekt?

Po rozmowie z Klientem, ustalamy pewne ramy projektu - kolorystykę, formę przekazu i treść jaka będzie zamieszczona. Zbieramy informację o materiałach niezbędnych do wykonania projektu. Określamy przydatność i jakość dostarczonych materiałów np. zdjęć i proponujemy rozwiązania w przypadku brakujących elementów niezbędnych do wykonania projektu. Na tej podstawie określamy przybliżony koszt wykonania usługi. Mając usystematyzowane wszystkie ustalenia, przystępujemy do uzupełnienia materiałów a następnie do szkicu graficznego. Projekt wstępny, który powstał zgodnie z ustaleniami konsultujemy z klientem, wprowadzając kosmetyczną korektę. Po jej wykonaniu powstaje projekt właściwy.

 

 • przygotowanie materiałów do druku

  PRZYGOTOWALNIA

  Jakie mamy cele?

  • dostosowane oferty do potrzeb Klienta

  • uwzględnienie aspektów estetycznych projektu

  • spełnienie pokładanych oczekiwań Klienta